Contact

For inquiries regarding my work and any further details, please contact:
For information vedrørende mit arbejde og yderligere oplysninger, kontakt:

Karen Thordur Nielsen
(+45) 50 51 41 71
mail@karenthordurnielsen.com