BA, Final Project

My final project during my BA took the form of a small book concerned with memories and loss. I was already at the time aware of questioning the idea
of the photograph as a document. Rather I was interested in the photographic ability to convey what was appearing, when removing the real from its reality. I always use the whole of the negative; the photograph is so to speak defined within the camera’s viewfinder and thereby small fragments of the world appears placed in new contexts, establishing the photograph’s memory.

BA, afgangsprojekt

Mit afgangsprojekt under min bachelor var udformet som en lille bog omhandlende erindringer og tab. Jeg var allerede dengang opmærksom på at stille spørgsmålstegn ved fotografiet som dokument. Jeg var interesseret i den fotografiske evne til at formidle hvad der opstod, når man fjernede det virkelige fra dets virkelighed. Jeg bruger altid hele negativet; fotoet er så at sige defineret i kameraets søger og derved opstår der små fragmenter af verden placeret i nye sammenhænge, der former fotografiets erindring.

Untitled, 2003.

Untitled, 2003.

Untitled, 2003.

Untitled, 2003.